Kancelaria Prawa Naturalnego Bez kategorii Co to jest prawo naturalne?

Co to jest prawo naturalne?


Categories:

Prawo często definiuje się jako system obowiązujących norm, czyli zasad postępowania. Narodziły się one, wraz z narodzinami państwa w celu usystematyzowania i uporządkowania wszelkich zdarzeń i sytuacji jakie mogły się wydarzyć. Podstawowymi filariami prawa jest prawo naturalne i prawo stanowione. Prawo jest przeciwieństwem anarchii i bałaganu z niej wynikającego.

Prawo stanowione

Prawo stanowione czyli ius civile, jest to zbiór norm i zasad ustanowionych przez ludzi, często ograny państwowe, mają one na celu usankcjonowanie norm przyjętych w danym społeczeństwie. Ponieważ prawo to narzucone jest przez władzę państwową, ona też zapewnia i pilnuje ich przestrzegania za pomocą przymusu. Prawo stanowione często określane jest jako prawo pozytywne, ponieważ jest ono wolne od ocen moralnych. Konieczność jego przestrzegania jest bezsporna i niepodważalna.

Prawo naturalne

Prawo naturalne czyli lex naturalis, jest to uniwersalny, pierwotny zbiór norm wynikających z natury istnienia człowieka. Nie jest przez nikogo narzucone. Obowiązuje bez konieczności uznawania go przez władzę. Co warto podkreślić prawo naturalne jest niezbywalne czyli żadnego człowieka nie można go pozbawić ani nie można się go zrzec.

Charakterystyka prawa naturalnego

Prawo naturalne cały swój fundament opiera na założeniu, że człowiek jest istotą rozumną posiadającą też wolną wolę i z natury przeznaczony jest do czynienia dobra. Z tego powodu lex naturalis kładzie tak duży nacisk i akcentuje takie wartości jak: dobro, sprawiedliwości, piękno, poszanowanie godności człowieka, z tego względu prawo stanowione powinno czerpać maksymalnie dużo z prawa naturalnego.

Prawo naturalne jest uniwersalne bez względu na poglądy, wyznawaną wiarę, pochodzenie, rasę czy wiek. Jest fundamentem etyki. Kompasem moralnym dla wszystkich ludzi. Prawo naturalnego od prawa stanowionego przede wszystkim odróżnia to, że to pierwsze jest niezbywalne a więc nie można się go zrzec ani pozbawić go innego człowieka. Jest niezbywalne, przykładami prawa naturalnego są: prawo do życia, do własności, do zabawy, do religii. Prawo naturalne opiera się w swej podstawie na naturze ludzkiej, nie można więc go zniszczyć lub zabrać człowiekowi, powinno być nadrzędne wobec prawa stanowionego a tym samym powinno być wyznacznikiem przy tworzeniu prawa państwowego. Co do zasady prawo naturalne nawiązuje do godności człowieka, sprawiedliwości społecznej i powszechnego dobra i sprzeciwia się dążeniu władzy państwowej do osiągania własnych celów. Prawo naturalne jest bardziej trwałe i stabilne niż prawo stanowione, gdyż odnosi się właśnie do wewnętrznej natury człowieka i woli bożej, jest uniwersalne i niezmienne.

Poszczególne rodzaje prawa mają swoich zwolenników i przeciwników jednak warto pamiętać, że prawo zawsze strzeże nas przed anarchią. Najważniejsze, aby prawo stawiało na pierwszym miejscu dobro człowieka.

żródło: http://www.kancelaria-prawna-poznan.pl/prawo-naturalne/co-to-jest-prawo-naturalne/

więcej informacji https://www.wosna5.pl/prawo_naturalne_a_prawo_stanowione

książka https://pdf.helion.pl/e_0es0/e_0es0.pdf

5 thoughts on “Co to jest prawo naturalne?”

 1. Dzień dobry
  Proszę o wysłanie na maila materiałów uczących jak uwolnić się z “prawa” morskiego, jak prowadzić działalność bez ZUS-u itd.
  Bardzo mnie to zainteresowało.
  Pozdrawiam

 2. Czy wiesz, że tworzysz ciekawe i oryginalne treści, wkład jaki wnosisz w społeczność blogową zasługuję na podziw i szacunek,trzymaj tak dalej i nie zasypiaj gruszek w popiele. Dzięki!

 3. Dzień dobry
  Proszę o wysłanie na maila materiałów uczących jak uwolnić się z „prawa” morskiego, jak prowadzić działalność bez ZUS-u itd. Bardzo mnie to zainteresowało.
  Pozdrawiam

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *