Kancelaria Prawa Naturalnego Bez kategorii Holding firm policyjnych.

Holding firm policyjnych.


Categories:

Nasz Kraj Rzeczpospolita Polska został proklamowany dopiero rok temu 14 marca roku 1 wg kalendarza polskiego http://www.proklamacjakraju.pl i nie ma nic wspólnego z holdingiem komend i komisariatów policji na terenach administrowanych przez fundusz powierniczy Republic Of Poland DUNS 808629377 – dowody są jawne i powszechnie znane.

Przykładowych kilka źródeł:

https://sec.report/CIK/0000079312

tutaj można kupić raport za 9,95 USD link

źródeł jest bardzo wiele weryfikacja tej wiedzy nie powinna przysporzyć problemów.

Przejdźmy zatem do holdingu firm policyjnych.

W materiale niżej użyte będą nazwy różnych firm w linkach niżej zakupione raporty komercyjne, które każdy może kupić samodzielnie, na potrzeby dowodowe wklejam je niżej.

FIRMA – KOMENDA GŁÓWNA POLICJI – dowód

FIRMA – KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI – dowód

FIRMA WYREJESTROWANA – KOMENDA POWIATOWA POLICJI RAWICZ – dowód

Jeśli linki niżej nie otwierają się prawidłowo oznacza to że masz zablokowaną przeglądarkę użyj mniej popularnej lista

Zacznę od ustaw firmy – KANCELARIA SEJMU -DUNS 36-746-2962 link oraz screen (raport płatny można dokupić na stronie bisnode.pl)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji obowiązywała 10 maja 1990 dowód oraz screen

Link do innych ustaw z okładkami oraz linkami źródłowymi.

W holdingu firm policyjnych znajdziemy wiele rodzajów biznesów oraz podmiotów bez jawnej rejestracji.

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI – prawidłowo zarejestrowany podmiot federalny – DUNS 52-289-5457, NIP 5213172762; Regon 012137497

źródła: https://www.dnb.com/de-de/upik-profile/522895457/komenda_glowna_policji

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.komenda_g%C5%82%C3%B3wna_policji.2f4a99719617d8c0c41a0a4e027fc3ec.html

Firma federalna – KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI – NIP 7770001878; REGON 630703410; DUNS 367469488 link ; link

i ta firma federalna zarejestrowała całą listę lokalnych mniejszych firm

Skupiam uwagę w tym opracowaniu na lokalnym biznesie KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RAWICZU posiada tylko REGON 63070341000250 brak NIP, Brak DUNS.

firma ta działa od 1.01.2003 (a.d.)

Firma ta została wyrejestrowana …

Wcześniej miała NIP 6991753145, Regon 411102739

oraz DUNS 437108370 – https://www.dnb.com/de-de/upik/ nie pokazuje wyrejestrowanych firm więc musimy szukać w innych źródłach

i tutaj z pomocą przychodzi holenderska wyszukiwarka biznesów alteres.nl link

wklejamy duns, wybieramy Poland i otrzymujemy taki wynik

firma jest nie aktywna ale jest aktywny raport, który można kupić za jedyne 274 euro

W strukturze biznesu policyjnego pojawiały się też jednostki nie zarejestrowane nigdzie.

KOMISARIAT POLICJI lub POSTERUNEK POLICJI – są to prawdopodobnie działy firmy wojewódzkiej lub powiatowej, tego nie wiemy bo żadna z firm nie chce udzielić informacji na ten temat.

Wszyscy pracownicy są zatrudnieni w firmach zarejestrowanych – może to być KWP, KGP, lub Komenda Stołeczna.

Żaden mały komisariat lub posterunek nie może być stroną żadnego kontraktu ani umowy, nie można też takiego podmiotu skutecznie podać do żadnego sądu.

Wszystkie mandaty są dobrowolne, ponieważ ustawa o mandatach od dawna nie obowiązuje nikogo.

Link do metryczki tej ustawy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011061148

oraz screen

Firmy policyjne te zarejestrowane oraz podmioty (wydziały) bez rejestracji zawierają dobrowolne kontrakty handlowe. Podpisujesz mandat musisz za niego zapłacić – bo zawarta został dobrowolna kontraktowa usługa mandatowa.

Wielu pracowników holdingu policyjnego szanuje i akceptuje podane w tym linku argumenty jednak nie wszyscy.

W sytuacjach rażącego łamania praw człowieka, po wyczerpaniu pełnej procedury prawnej sprawy zgłaszamy w celach archiwalnych do.

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

https://ipn.gov.pl/pl/kontakt/centrala

Dla przypomnienia – firma Republic Of Poland zobowiązała się na forum międzynarodowym do przestrzegania między innymi:

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA link

Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 7 września 1956 r. link

DEKLARACJA ONZ O PRAWACH LUDNOŚCI RDZENNEJ link

Co może zrobić podwładny w przypadku nacisków przełożonego?

  • może zażądać – rozkazu na piśmie z wyraźnym podpisem oraz stemplem służbowym – z adnotacją że mocodawca poniesie wszelkie konsekwencje prawne działan łamiących prawa człowieka;
  • zgłosić problem do Służb Wewnętrznych Policji oraz dyscyplinarnych;
  • może odmówić wykonania rozkazu nakazującemu łamanie prawa człowieka.
  • mobbing w policji – link do adwokata
  • mobbing w policji – link do naszej kancelarii prawa naturalnego.
  • stowarzyszenie Bronimy Munduru link oraz list otwarty pracowników policji link

Prawo człowieka łamie pracownik bezpośrednio wykonujący polecenia lub prawo wynikające z nie ważnych ustaw – nie można zatem skutecznie postawić przed sądem mocodawców a jedynie wykonawców – powinni oni znać prawo i wiedzieć – ponieważ wszystkie informacje są jawne i dostępne.

Dodatkowo pozostawiam link do opracowania nt różnic między osobą/obywatelem a człowiekiem http://www.naturallaw.pl/obywatel

W następnym opracowaniu przygotujemy wiedzę o holdingu biznesu sądowego…. cdn…

Przykładowy “sąd” zarejestrowany jako jednostka lokalna osoby fizycznej.

Każdy z nas więc może zarejestrować swój własny sąd, swoją własną policję … bo to są po prostu prywatne biznesy …

1 thought on “Holding firm policyjnych.”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *